Lördagen den 27 november 2021

Om ni säljer / köper en fastighet i Långsjön !!

Publicerad 2018-09-04

Glöm inte att meddela nya kontaktuppgifter till styrelsen om ni byter ägare av era fastigheter. Det är viktigt för oss att ha ett uppdaterat medlemsregister, med ägare, adressuppgifter, telefonnummer samt e-postadresser. E-posten är viktig både vid informationsspridning och fakturering. Observera att vi fakturerar i efterskott i enlighet med samfällighetens stadgar, innebär att vid en försäljning så måste säljare/köpare reglera avgiften själva då fakturan alltid kommer till den ägare som äre registrerad 1 oktober resp 1 mars oavsett vem som har ägt fastigheten under perioden som avgiften gäller.

Uppdaterad info under Föreningsinformation

Publicerad 2018-07-05

Hej, vi har uppdaterat information under Föreningsinformation för att underlätta för de som ordnar korvgrillning inför städdagar samt föreningens midsommarfirande.

Färdväg för sopbilen

Publicerad 2017-06-09

Nu ligger en ny uppdaterad bild för sopbilen ute på hemsidan under Föreningsinformation här till vänster.