Fredagen den 24 maj 2024

Boule information

Publicerad 2023-09-01

I Bildarkivet hittar du deltagare och spelordning

Har du båt i hamnen?

Publicerad 2023-08-17

Båten ska vara märkt med namn och husnummer. Sista augusti 2023 forslas omärkta båtar bort.

Lyssnatta 26/8 18.00

Publicerad 2023-08-07

Samling vid badplatsen, grillen tänds 18.00 och du tar med dig det du själv äter o dricker!

Gåbingo 11.00-13.00

Publicerad 2023-07-09

Välkomna på Gåbingo 13 augusti

Om ni säljer / köper en fastighet i Långsjön !!

Publicerad 2021-09-01

Kom ihåg att meddela nya kontaktuppgifter till styrelsen om ni byter ägare av era fastigheter. Det är viktigt för oss att ha ett uppdaterat medlemsregister, med ägare, adressuppgifter, telefonnummer samt e-postadresser. E-posten är viktig både vid informationsspridning och fakturering. Observera att vi fakturerar i efterskott i enlighet med samfällighetens stadgar, innebär att vid en försäljning så måste säljare/köpare reglera avgiften själva då fakturan alltid kommer till den ägare som äre registrerad 1 oktober resp 1 mars oavsett vem som har ägt fastigheten under perioden som avgiften gäller.