Måndagen den 27 juni 2022

Viktig info till nya / gamla medlemmar

Publicerad 2022-06-06

Här kommer viktig info om våran samfällighetsförening och våra olika GA (gemensamhetsanläggningar) samt lite annan nyttig information, hoppas att alla läser igenom detta !! //Styrelsen

Om ni säljer / köper en fastighet i Långsjön !!

Publicerad 2021-09-01

Glöm inte att meddela nya kontaktuppgifter till styrelsen om ni byter ägare av era fastigheter. Det är viktigt för oss att ha ett uppdaterat medlemsregister, med ägare, adressuppgifter, telefonnummer samt e-postadresser. E-posten är viktig både vid informationsspridning och fakturering. Observera att vi fakturerar i efterskott i enlighet med samfällighetens stadgar, innebär att vid en försäljning så måste säljare/köpare reglera avgiften själva då fakturan alltid kommer till den ägare som äre registrerad 1 oktober resp 1 mars oavsett vem som har ägt fastigheten under perioden som avgiften gäller.

Färdväg för sopbilen

Publicerad 2017-06-09

Nu ligger en ny uppdaterad bild för sopbilen ute på hemsidan under Föreningsinformation här till vänster.