Måndagen den 18 januari 2021

Publicerad 2017-05-08

Information om de nya sopkärlen och hämtning

Här kommer information gällande sophämtningen av de nya sopkärlen. Sophämtning kommer att ske på torsdagar ojämna veckor. Ni som bor på Sjögatan och inte har någon vändplan kommer att behöva dra era tunnor ca 50 meter upp till korsningen. Detta eftersom sophämtningsentreprenören inte vill/kan inte backa pga säkerhet och den olycksrisk som det innebär.