Måndagen den 18 januari 2021

Om ni säljer / köper en fastighet i Långsjön !!

Publicerad 2018-09-04

Glöm inte att meddela nya kontaktuppgifter till styrelsen om ni byter ägare av era fastigheter. Det är viktigt för oss att ha ett uppdaterat medlemsregister, med ägare, adressuppgifter, telefonnummer samt e-postadresser. E-posten är viktig både vid informationsspridning och fakturering. Observera att vi fakturerar i efterskott i enlighet med samfällighetens stadgar, innebär att vid en försäljning så måste säljare/köpare reglera avgiften själva då fakturan alltid kommer till den ägare som äre registrerad 1 oktober resp 1 mars oavsett vem som har ägt fastigheten under perioden som avgiften gäller.

Protokoll från mötet den 19 augusti

Publicerad 2018-08-22

Ni hittar protokollet från mötet den 19 augusti under Beslutsprotokoll här till vänster.

Uppdaterad info under Föreningsinformation

Publicerad 2018-07-05

Hej, vi har uppdaterat information under Föreningsinformation för att underlätta för de som ordnar korvgrillning inför städdagar samt föreningens midsommarfirande.

Protokoll från extra stämman

Publicerad 2018-06-26

Protokollet hittar du under Årsmöten.

Protokoll från styrelsemöte den 6 maj ligger ute under Beslutsprotokoll

Publicerad 2018-05-16

Handlingar till årsmötet finns under Årsmöten/Årsmöte 2018

Publicerad 2018-05-14

Färdväg för sopbilen

Publicerad 2017-06-09

Nu ligger en ny uppdaterad bild för sopbilen ute på hemsidan under Föreningsinformation här till vänster.

Information om de nya sopkärlen och hämtning

Publicerad 2017-05-08

Här kommer information gällande sophämtningen av de nya sopkärlen. Sophämtning kommer att ske på torsdagar ojämna veckor. Ni som bor på Sjögatan och inte har någon vändplan kommer att behöva dra era tunnor ca 50 meter upp till korsningen. Detta eftersom sophämtningsentreprenören inte vill/kan inte backa pga säkerhet och den olycksrisk som det innebär.